Prof. Dr. Recep Yumrutaş
TÜRKİYE’DE YILLIK KİŞİ BAŞI ELEKTRİK TÜKETİMİ
5 Temmuz 2018 Perşembe 09:39:11


Türkiye’nin nüfusu ile birlikte şehirleşmesi ve sanayileşmesi günden güne artmaktadır. Bu durum elektrik ihtiyacı artışını da beraberinde getirmektedir. Türkiye’nin toplam elektrik kurulu gücü de yıldan yıla artmaktadır. Toplam kurulu güç artışını tek başına değerlendirmek anlamlı olmayabilir. Çünkü kurulu güç; nüfusun, şehirleşmenin ve elektrik kullanımını zorunlu kılan şartların artmasına paralel olarak artabilir. Bu nedenle bi...r ülkede yıllık kişi başına düşen elektrik tüketiminin yıllara göre değişimini değerlendirmek daha anlamlıdır. Çünkü bu değişim bir ülkenin kalkınıp kalkınmadığını gösteren en önemli parametrelerden biridir.

Türkiye’nin 2000 ile 2016 yılları arasında yılda kişi başına düşen elektrik tüketiminin değişimi aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Bu verilere göre 2001 ve küresel ekonomik krizin yaşandığı 2009 yılında kişi başı elektrik tüketiminin azaldığı, ancak diğer yıllarda ise istikrarlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Kişi başına düşen elektrik tüketiminde dünya ortalaması 2500 kWh, gelişmiş ülkeler ortalaması 8900 kWh’tır. Türkiye’de ise kişi başına tüketim 2006 yılında dünya ortalamasının üzerine çıkarak, 2016 yılı sonunda 3600 kWh’a ulaşmıştır. Ancak, Ülkemizin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşması için, sanayileşerek/büyüyerek kişi başına tükettiği elektrik enerjisini artırması gerektiği anlaşılmaktadır.

Tüm hakları saklıdır, Sitemizin tasarımı ve içeriği T.C. yasalarınca tescil ile korunmaktadır

Copyrights 2013 @ Türkiyemix Şehir Portalı